YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA GELİŞEN ÜLKE DÖVİZKURLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİNİN ANALİZİ


Creative Commons License

Büberkökü Ö., Kızıldere C.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler - 3 Alanında Yeni Ufuklar, Sincan Sönmez,Ertan Özçoban,Dursun Balkan,Hüseyin Karakuş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.416-434, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.416-434
  • Editors: Sincan Sönmez,Ertan Özçoban,Dursun Balkan,Hüseyin Karakuş, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Türkiye, Şili, Çekya, G.Afrika, G.Kore, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Hindistan ve Endonezya’dan oluşan 10 gelişen piyasa ekonomisinin para birimleri arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki analizinde yapısal kırılmalı Gregory ve Hansen (1996) koentegrasyon testinden yararlanılmıştır. Serilerin yapısal değişimler içerip içermediği CUSUM ve CUSUMSQ test istatistikleri ile incelenmiştir. Uzun dönem parametre tahmininde ise DOLS ve FMOLS tahmincilerinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda toplam 308 kez koentegrasyon testi uygulanmış ve koentegre ilişki bulunan 49 durum için uzun dönem parametreleri tahmin edilmiştir. Bulguların politika yapıcılar ve uluslararası yatırımcılar açısından önemli olduğu düşünülmektedir.