YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA GELİŞEN ÜLKE DÖVİZKURLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİNİN ANALİZİ


Büberkökü Ö. , Kızıldere C.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler - 3 Alanında Yeni Ufuklar, Sincan Sönmez,Ertan Özçoban,Dursun Balkan,Hüseyin Karakuş, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.416-434, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Gece Kitaplığı
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.416-434
  • Editörler: Sincan Sönmez,Ertan Özçoban,Dursun Balkan,Hüseyin Karakuş, Editör

Özet

Bu çalışmada Türkiye, Şili, Çekya, G.Afrika, G.Kore, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Hindistan ve Endonezya’dan oluşan 10 gelişen piyasa ekonomisinin para birimleri arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki analizinde yapısal kırılmalı Gregory ve Hansen (1996) koentegrasyon testinden yararlanılmıştır. Serilerin yapısal değişimler içerip içermediği CUSUM ve CUSUMSQ test istatistikleri ile incelenmiştir. Uzun dönem parametre tahmininde ise DOLS ve FMOLS tahmincilerinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda toplam 308 kez koentegrasyon testi uygulanmış ve koentegre ilişki bulunan 49 durum için uzun dönem parametreleri tahmin edilmiştir. Bulguların politika yapıcılar ve uluslararası yatırımcılar açısından önemli olduğu düşünülmektedir.