Veli ilgisi ve ilköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınavlarını (SBS) yordama düzeyi


ılgan a., Erdem M. , yapar b., aydemir s., aydemir ş. ş.

JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.2, ss.1-17, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
  • Sayfa Sayıları: ss.1-17

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim 8. Sınıf öğrenci velilerinin öğrenim gören çocuklarının akademik yaşantılarına gösterdikleri ilgi düzeylerinin, öğrencilerin geçmiş yıllardaki (6. ve 7. Sınıf) Seviye Belirleme Sınavı (SBS) puanlarını yordama düzeyinin belirlenmesidir. Bu temel amaca ulaşabilmek için velinin ilgi düzeyinin; velinin yaşı, çalışma durumu, yaptığı iş, eğitim düzeyi ve aylık gelir düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve SBS puanlarını yordayıp yordamadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubu, Manisa ili Salihli ilçesindeki ilköğretim okullarına kayıtlı olan ve 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrenci velilerinden basit seçkisiz örnekleme tekniği ile belirlenmiş olan 143 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 48 maddeden oluşan 5’li Likert türü ölçme aracı kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, F testi, Kruskal Wallis H testi, regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, velilerin ilgi düzeyinin öğrencilerinin akademik başarısını yordamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca velilerin ilgi düzeyinin; velinin yaşı, çalışıp çalışmama durumu, yaptığı iş, eğitim düzeyi ve aylık gelir düzeyine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir