Helal Turizm: Teorik Bir İnceleme


Creative Commons License

Çalık A. , Adam A.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.50, ss.487-502, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.487-502

Özet

Yaşadığımız çağda Müslümanların

çoğu iş, öğrenim, sağlık, dinlenme, kültür ve

dinî tören amaçlı seyahatlere, gezilere

katılmaktadır. Müslümanlar seyahatlerini İslam

dinin öğretilerine dayanarak gerçekleştirmek

istemektedirler. Dünya genelinde Müslüman

halkın sayısı artması ve Müslüman halkının

artan satın alma güçleri ile beraber, turizm ve

seyahat sektöründeki yerleri de değişiklik

göstermeyi başlamıştır. Bu değişlikler turizme

önem veren ülkelerinin dikkatini çekmiştir.

İslam dininin Müslümanları seyahat etmeye ve

geziye çıkmayı destekleyen, teşvik eden bir din

olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, dünya

çapında İslam dinine tabi olan 1.6 milyardan

fazla insan olduğu göz önüne alındığında,

İslam'a uygun olan Helal turizm kavramını

geliştirmeye duyulan ilgi son derece önemlidir.

Son yıllarda helal turizm kavramının tüm

dünyada ve Türkiye'de ehemmiyetinin arıtmış

olduğu görülmektedir. Bu araştırma, Helal

turizm kavramını, Kuran-ı Kerim ve Hadisler

ışığında ele almayı, Helal turizmin dünyada ve

T ü r k i y e ' d e e h e m m i y e t i n i i n c e l e m e y i

amaçlamaktadır. Yapılan bu çalışma ile son

yıllarda İslami finansal sistemde meydana gelen

gelişmeler ile büyüme hızı artan helal turizm

kavramının önemi açıklanmaya çalışılmıştır.