Sağ Üst İkinci Molar Dişin Tekrarlayan Endodontik Tedavisi Ve Apikal Rezeksiyonu: Vaka Sunumu


Creative Commons License

Gündüz H., Özlek E.

27. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.366-367

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.366-367
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, periapikal lezyonu ve apikal bölgesinde rezorpsiyon bulunan sağ üst ikinci molar dişin tekrarlayan kök kanal tedavisi sonrası apikal rezeksiyon ile tedavisinin başarısını değerlendirmektir. Olgu sunumu: 24 yaşında bayan hasta sağ üst arka bölgede ağrı ve şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Alınan anamnezde, başka bir klinikte sağ üst ikinci molar diş için tekrarlayan kök kanal tedavisine başlandığı ve tedavinin tamamlanamadığı öğrenilmiştir. Klinik muayenede, sağ üst ikinci molar dişte geçici restorasyon ve sağ üst molar bölgesinde şişlik olduğu gözlenmiştir. Radyolojik muayenede, sağ üst ikinci molar dişte periapikal radyolüsensi, mesial kök apeksinde rezorpsiyon ve kök kanallarında güta perka kalıntıları tespit edilmiştir. Geçici dolgu uzaklaştırılmış ve kök kanallarındaki güta perka kalıntıları temizlenmiştir. Kök kanallarına kalsiyum hidroksit yerleştirilerek iki hafta sonraya randevu verilmiştir. İki hafta sonraki randevuda kök kanallarından kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmış, kök kanalları lateral kondensasyon yöntemiyle güta perka ve AH Plus kök kanal patı ile doldurulmuştur. İşlem sonrası alınan periapikal radyografta mesial kök apikalinde doldurulamayan düzensiz alanlar tespit edilmiş olup mesial köke apikal rezeksiyon yapılmasına karar verilmiştir. Kök kanal tedavisi tamamlandıktan bir hafta sonra apikal rezeksiyon işlemi yapılmıştır. 1 yıllık takip sonucunda dişin asemptomatik olduğu ve periapikal iyileşmenin tamamlandığı tespit edilmiştir. Sonuç: Tekrarlayan kök kanal tedavilerinde apikal tıkaçın sağlanamadığı durumlarda periapikal cerrahi ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.