Removal of the Fractured Root Canal Instrument Using Masserann Kit: Case Report


Creative Commons License

Gündüz H., Özlek E.

Van Diş Hekimliği Dergisi, vol.1, no.1, pp.42-47, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Van Diş Hekimliği Dergisi
  • Page Numbers: pp.42-47
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET: Bu vaka raporunun amacı kök kanal tedavisinin komplikasyonlarından olan ve başarısını olumsuz etkileyen, kök kanalında kırılan eğenin Messerann kiti kullanılarak çıkartılmasını değerlendirmektir. 37 yaşında bir kadın hasta 16 no’lu dişinde ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Alınan anamnezde hastanın 2 ay önce çiğneme sırasında ağrı nedeniyle diş hekimine başvurduğu ve kök kanal tedavisine başlanıldığı daha sonra kliniğimize sevk edildiği öğrenilmiştir. Hastanın klinik muayenesinde, dişte geçici restorasyon olduğu ve dişin palpasyon ve perküsyonunda pozitif cevap gözlenmiştir. Radyografik muayenede ise meziobukkal kanalın servikal üçlüsünden orta üçlüsüne uzanan radyoopak bir cisim olduğu izlenmiştir. Geçici dolgu kaldırıldı meziobukkal kökte kırık eğe tespit edilmiştir. Kırık eğe Masserann Kitinin (Micromega, Besancon, France) trepan frezi ve ekstraktörü kullanılarak çıkarılmıştır. Kök kanalları crown down tekniği ile temizleme ve şekillendirmesi tamamlandıktan sonra, tek kon tekniği kullanılarak doldurulmuştur. Kırık aletin kök kanal içerisindeki pozisyonunun uygun olması, çıkartılmasında doğru ekipman seçimi ve hekim tecrübesi ile bu tür komplikasyonların üstesinden gelinerek başarılı kanal tedavileri yapılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alet çıkartılması, Kırık kanal aleti, Masserann kit


ABSTRACT: The aim of this case report is to evaluate the removal of the file using the Messerann Kit, which is one of the complications of root canal treatment and which adversely affects its success. A 43- year-old female patient was admitted to our clinic with the complaint of pain in her 16 tooth. In the anamnesis, it was learned that the patient applied to the dentist because of the pain during chewing and the root canal treatment was started 2 months ago and then she was referred to our clinic. Clinical examination revealed temporary restoration of the tooth and a positive response in the palpation and percussion of the tooth. Radiographic examination revealed a radiopaque body extending from the cervical triad of the mesiobuccal canal to the middle triple. Temporary filling root was detected. The fracture file was removed using the trepan drill and extractor of the Masserann Kit (Micromega, Besancon, France). The root canals were filled with gutta-percha a single cone method after cleaning and shaping with the crown down technique. Successful canal treatments can be performed by eliminating such complications with the appropriate position of the broken instrument in the root canal, selection of the right equipment in the removal and the experience of the physician.

Keywords: Fractured instrument, Instrument retrieval, Masserann kit