Kurmaca Metinleri Değerlendirmeye Yönelik Rubrik Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ŞEN E., KARAGÜL S.

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.15, no.3, pp.1951-1961, 2020 (Peer-Reviewed Journal)