An application with multinomial logistic regression analysis


Creative Commons License

Elasan S., Keskin S.

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.1, pp.443-455, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Multinomial logistic regression analysis is one of the analysis techniques which is used to examine relationships between independent and dependent variables when dependent variable including three or more category. In multinomial logistic regression analysis, any category of dependent variable is considered as reference category and other categories are analyzed with respect to this category. In this study “Multinomial Logistic Regression Analysis” was introduced and an application was done. In the application trauma variable was considered as 4 categories [no abused (0), sexual abused (1), physical abused (2), sexual and physical abused (3)] and effects of other variables on trauma were examined. As a result, it can be noted that multinomial logistic regression analysis is applicable for response variable contains 3 or more categories.Multinomial logistic regression analysis is one of the analysis techniques which is used to examine relationships between independent and dependent variables when dependent variable including three or more category. In multinomial logistic regression analysis, any category of dependent variable is considered as reference category and other categories are analyzed with respect to this category. In this study “Multinomial Logistic Regression Analysis” was introduced and an application was done. In the application trauma variable was considered as 4 categories [no abused (0), sexual abused (1), physical abused (2), sexual and physical abused (3)] and effects of other variables on trauma were examined. As a result, it can be noted that multinomial logistic regression analysis is applicable for response variable contains 3 or more categories.Multinomial logistic regression analysis is one of the analysis techniques which is used to examine relationships between independent and dependent variables when dependent variable including three or more category. In multinomial logistic regression analysis, any category of dependent variable is considered as reference category and other categories are analyzed with respect to this category. In this study “Multinomial Logistic Regression Analysis” was introduced and an application was done. In the application trauma variable was considered as 4 categories [no abused (0), sexual abused (1), physical abused (2), sexual and physical abused (3)] and effects of other variables on trauma were examined. As a result, it can be noted that multinomial logistic regression analysis is applicable for response variable contains 3 or more categories.Multinomial logistic regression analysis is one of the analysis techniques which is used to examine relationships between independent and dependent variables when dependent variable including three or more category. In multinomial logistic regression analysis, any category of dependent variable is considered as reference category and other categories are analyzed with respect to this category. In this study “Multinomial Logistic Regression Analysis” was introduced and an application was done. In the application trauma variable was considered as 4 categories [no abused (0), sexual abused (1), physical abused (2), sexual and physical abused (3)] and effects of other variables on trauma were examined. As a result, it can be noted that multinomial logistic regression analysis is applicable for response variable contains 3 or more categories.

Multinomiyal logistik regresyon analizi, cevap değişkeninin üç veya daha fazla kategori içerdiği durumlarda; bu değişken ile açıklayıcı değişkenler (bağımsız değişkenler) arasındaki ilişkiyi belirlemede kullanılan yöntemlerden birisidir. Multinomiyal logistik regresyon analizinde; cevap değişkeninin herhangi bir kategorisi referans kategori olarak alınır ve diğer kategoriler bu referans kategoriye göre analiz edilir. Bu çalışmada, “Multinomiyal Logistik Regresyon Analizi” tanıtılmış ve bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada, travma değişkeni, [Travma yok (0), Cinsel travma (1), Fiziksel travma (2), Cinsel ve Fiziksel travma (3)] 4 kategorili olarak kodlanmış ve bu değişken üzerine diğer değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Sonuçta cevap değişkeninin 3 ve daha fazla kategori içerdiği durumlarda Multinomiyal Logistik Regresyon Analizi yönteminin kullanılabilirliğine dikkat çekilmiştir.