RİSK-GETİRİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Büberkökü Ö.

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-22, 2021 (Peer-Reviewed Journal)