Multiculturalism, Religious Pluralism and Muslims in Europe


Creative Commons License

Düzce M.

MEVZU – SOSYAL BILIMLER DERGISI, vol.0, no.7, pp.125-150, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 7
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: MEVZU – SOSYAL BILIMLER DERGISI
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.125-150
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde çokkültürlülük toplumların içinde bulunduğu bir verili duruma göndermede bulunmaktadır. Bugünkü toplumsal bağlam farklı renkle- rin oluşturduğu, farklı dil, din, kimlik ve kültürlerin bir arada yaşadığı heterojen bir kamusallığa işaret etmektedir. Bu verili durum, pek çok bakımdan farklılıklara sahip olan insanların biraradalığını gerektirdiği için çokkültürllüğün bir problem olarak da ortaya çıkmasına zemin oluşturmaktadır. Bu çalışmada çokkültürlülük bağlamında Avrupa’daki Müslümanların durumu ve yaşadıkları meseleler ele alınmıştır. Bu çerçevede önce çokkültürlülük kavramı üzerinde durularak onun nasıl anlaşıldığı tartışılmış, ardından çokkültürlülüğe ilişkin geçmişte ve modern dönemde geliştirilen bazı yaklaşımlar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ulus-devlet ile çokkültürlülük ilişkisi üzerinde durulmuştur. Son olarak dinî çoğulculuk tartışmaları da dikkate alınarak Avrupa’daki Müslümanların durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır.