A Systematic Analysis of Theses Focusing on Views Related to Resource Room


Öpengin E.

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.633-663, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33711/yyuefd.1029106
  • Journal Name: YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.633-663
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

: In Turkey, the number of research focusing on resource rooms which have an important function in special education seems to increase in recent years. The aim of this study is to examine the postgraduate theses in which the opinions of the participants about the resource room are evaluated. For this purpose, twelve researches were focused. The study designed as a systematic review in order to analyze in depth the postgraduate theses conducted in Turkey employing interviews, one of the qualitative data collection techniques. A comparative and exploratory analysis process has been carried out in terms of revealing the studies. Accordingly, three main categories have been emerged. These are current situation of resource rooms, problems regarding resource rooms, and suggestions to increase the quality of resource rooms. Additionally, five subcategories named as physical conditions, education, planning, attitude and material have been found. Based on the findings of the research, it can be said that development-oriented studies should be carried out on resource rooms.

Türkiye’de son yıllarda özel eğitimde önemli bir işleve sahip olan destek eğitim odası hizmetine odaklanan araştırmaların sayısında artış görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, destek eğitim odası hizmetine ilişkin katılımcı görüşlerini konu edinen ve eğitim bilimleri alanında hazırlanan lisansüstü tezlerinin incelenmesidir. Bu amaçla 12 lisansüstü teze odaklanılmıştır. Çalışma, Türkiye’de gerçekleştirilen nitel veri toplama tekniklerinden görüşmelerin kullanıldığı araştırmaları derinlemesine incelemek amacıyla sistematik derleme şeklinde desenlenmiştir. Çalışmaların incelenmesinde karşılaştırmalı ve keşfedici bir analiz süreci gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda üç ana kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar; DEO hizmetinin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve DEO hizmetinin niteliğini arttırmaya yönelik önerilerdir. Bu kategorilerin altında fiziksel koşullar, verilen eğitim, planlama, tutum ve materyal alt kategorileri yer almıştır. Yapılan analiz sonucunda destek eğitim odası hizmetinin niteliğinin artırılmasına ilişkin olarak gelişim odaklı araştırmaların gerçekleştirilmesi gerektiği söylenebilir.