Van Gölü Güney Kıyı Alanlarında Yerleşim Alan Kullanım Değerlendirmesi ve Görsel Analiz Yaklaşımları


Creative Commons License

Aşur F., ALPHAN H.

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der, vol.7, no.3, pp.223-233, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.223-233
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The present study was conducted with aims to create a model through visual analysis approaches for the southern coastal areas of the Van Lake that could aid in settlement suitability assessments, taking into consideration the socio-cultural and biophysical landscape properties of the region as a whole. With respect to this scope, remote sensing and geographical information tools were employed to create settlement suitability and lake visibility maps of the southern coastal areas of the lake. Assessments were made for settlement suitability of the lake coastal zones, for settlement suitability and lake view, and for settlement suitability and selected points of orientation along with expert opinions. Resulting maps, data, information and suggestions of this study may constitute a basic database for settlement planning of coastal zones and close surroundings of the Van Lake, and for preservation of visual aspects of lake landscapes. 

 Bu çalışmada, Van Gölü Güney kıyı bölgesinde alanın doğal ve sosyo-kültürel peyzaj özellikleri ile biyofiziksel peyzaj özelliklerini bir bütün olarak ele alıp yerleşime uygunluk tespitinde yardımcı olabilecek bir model oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Van Gölü Güney kıyı bölgesi ve yakın çevresinde yerleşim uygunluğu ve göl görünürlük haritasının üretilmesi üzere uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri araçlarından yararlanmıştır. Araştırma sonucunda alanını yerleşim uygunluklarına göre değerlendirme, yerleşim uygunlukları ile göl manzarası varlığına göre değerlendirme ve yerleşim uygunlukları ile seçilmiş bakı noktalarının uzman görüşleri sonuçlarına göre değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan haritalar, veriler, bilgiler ve öneriler; doğal ve kültürel değerler açısından zengin olan Van Gölü’nün Güney kıyıları ve yakın çevresinde alan kullanım planlamaları ve önemli bir göl peyzajı niteliğindeki alanın yüksek değer taşıyan görsel kaynaklarının korunması için temel altlık durumunda olabilecektir.