Bedruddin el-Makdisî’ye Göre Hz. Peygamber’in Filleri


Kalaç R.

5. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 3 - 05 April 2020, pp.33-34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-34
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Allah’ın kitabında Hz. Peygamber’in (s.a.s.) insanlık için tabi olunması gereken bir şahsiyet

olarak nitelendirilmesi durumu, sözlerinin yanında onun yapıp ettiği fiilleri de oldukça önemli

kılmıştır. Esasında sünnet tabiri, Allah Resûlü’nden söz, fiil ve takrir olarak nakledilen her

şey için kullanılmıştır. Bu açıdan Hz. Peygamber’in fiilleri, İslâm dininin temel

kaynaklarından ikincisi olarak kabul edilen sünnetin bir nevini teşkil etmektedir. Dolayısıyla

sünnetin bir parçasını oluşturan Hz. Peygamber’in fiilleri, teşride asıllardan biridir. Ancak

teşri değerleri bakımından Hz. Peygamber’in fiillerinin tamamı aynı kategoride

değerlendirilmemiştir. Nitekim fiiller, teşri değerleri diğer bir ifadeyle bağlayıcı olup

olmadıkları ya da hangilerinin bağlayıcı olduğu gibi durumlar açısından İslâm âlimleri

arasında eskiden beri tartışılan bir konu olmuştur. Bu tür konulara hadisçilerin yanı sıra fıkıh

usûlcüleri de ilgi duymuştur. Bu usûlcülerden biri ise Bedruddîn el-Makdisî’dir (ö.773/1371).

Tam adı Ebû Ali Bedruddîn Hasan b. Ahmed b. Hasan b. Abdullah b. Abdulğanî b.

Abdilvahid olan usûlcümüz, meşhur rical âlimi olan ve el-Cemmâlî nisbesiyle anılan

Abdulğanî el-Makdisî’nin (ö.600/1203) torunudur. Döneminin önemli simalarından ilim tahsil

eden Bedruddîn el-Makdisî, ilmi mesaisini hadis ve fıkha yönlendirmiş ve bilhassa fıkıh

usulüne dair eserler kaleme almıştır. Bu tebliğde pek şöhret bulamayan bir Hanbeli usûlcüsü

olan Bedruddîn el-Makdisî’nin Hz. Peygamber’in fiilleriyle ilgili meseleyi ele alışı, onun

günümüze ulaşan tek eseri olan et-Tezkire fi Usûli’l-Fıkh çerçevesinde incelenecektir.