Silent Performance and John Cage


Tönel A., Akın B. A.

3.Uluslararası Eğitim İşletme Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kyyiv, Ukraine, 24 - 26 December 2021, vol.1, no.1, pp.26-32

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kyyiv
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.26-32

Abstract

“Can mankind ever craft an artefact which is not a ‘work of art’?” All avant-garde movements of the twentieth century have posed this question, and preferred presenting the artist as an actor upon a stage whose ὄψις is the world itself. They deny the past, are indifferent toward the future, prioritizing the Present in order to hold up a mirror, made up of an ensemble of instantenous actions and sounds, against the contemporary individual. The thundering and mechanical modern world, where the action itself is at the apex and speed is the only virtue, has finally succeeded in building museums for its own kind of art.

 

American composer John Cage is one of the great movers of the contemporary world of music, and all movements of music in the twentieth century have been effected by his performances. He is a dadaist, an anarchist, anti-bourgeois, experimenting with music within the circles of minimalism and postmodernism. He does not attempt to veil the fact that he is a part of the Western musical tradition, while also attempting at self-criticism.


This paper aims to expound the development process of John Cage’s avant-garde performances and comment on his modifications of the contemporary music.


Keywords: John Cage, silence, music, performance

  “İnsan hiç ‘sanat’ yapıtı olmayan yapıtlar yaratabilir mi?” Yirminci yüzyıl avangart akımlarının hepsi bu soruyu sorar ve sanatçıyı dekoru gerçek dünya olan bir sahne içerisinde devinirken göstermeyi tercih eder. Geçmişi reddeder, geleceği önemsemez, şimdiki zamanı tüm zamanların başına geçirir ve anlık devinimler ve seslerden kurulu bir orkestrayla modern zaman insanına ayna tutar. Hareketin baş köşeye kurulduğu, hızın tek erdem haline geldiği, gürültülü ve mekanik modern dünya sonunda kendi sanatı için müzeler oluşturmayı başarır.

Amerikalı besteci John Cage, çağdaş müzik evreninin domino taşlarından birisidir. 20. yüzyıl Batı müziğinin tüm akımları onun performanslarından payını almıştır: Dadaist’tir, anarşisttir, burjuva karşıtıdır, deneysel müzik yapar, minimalliktir, postmodernisttir. Eserlerinde Batı müziği geleneğinden geldiğini gizlemez ama özeleştirisini de sakınmaz.

Bu makalede John Cage’ in avangart performanslarının gelişim süreci yorumlanacak ve çağdaş müziğe dair yaptığı değişiklikler işlenecektir.

 

Anahtar Kelimeler: John Cage, sessizlik, müzik, performans