Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 18-49 Yaş Kadın Hastaların Human Papilloma Virus ve Aşısı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Farkındalıkları: Kesitsel Bir Çalışma


Creative Commons License

Şen Ş., Şeleoğlu O., Layık M. E., Usta E., Korkmaz D., Çınar Tanrıverdi E.

21. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 12 - 15 May 2022, pp.1157-1158

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1157-1158
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Rahim ağzı kanseri, Human Papilloma Virüsün (HPV) neden olduğu, aşı ile önlenebilen bir kanserdir. Bu çalışmada, kadınların rahim ağzı kanseri, HPV ve HPV aşısı hakkındaki bilgi ve farkındalık seviyesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Van’ın İpekyolu ve Erciş ilçelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Kasım-Aralık 2021 tarihleri arasında başvuran 15-49 yaş arası kadınlara, HPV ile ilgili bilgi ve farkındalık seviyesini ölçmek amacı ile hazırlanan 22 soru yöneltilmiştir. Bu sorular; sosyodemografik özellikler (yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, meslek, il, sigara kullanımı), HPV ile ilgili bilgi soruları, HPV aşısı ile ilgili sorular ve HPV’nin diğer hastalıklar ile ilişkisinin bilinip bilinmemesine yönelik sorulardan oluşturuldu. Yanıtlara ilişkin tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak hesaplanmıştır.

BULGULAR: Çalışmamaya gönüllü olarak katılan 250 gönüllü kadına ait eksiksiz veri değerlendirildi. Katılımcıların yaş ortalaması 32.44±8,81, %74,8’i (n=187) evli idi. Çalışmaya katılan kadınların %5,6’sı (n=14) okur-yazar, %29,6’sı (n=74) ise üniversite mezunuydu. Katılımcıların %12’si (n=30) sağlık çalışanı idi.

Hastaların hayatları boyunca en uzun yaşadığı bölge %80 ile Doğu Anadolu Bölgesi idi. Katılımcıların %4,4’ü (n=11 genital siğil hastalığı geçirmiş, %45,2’si (n=113) ise HPV enfeksiyonunu bildiğini ifade etmekteydi. HPV enfeksiyonunu bilenler arasında, HPV enfeksiyonunun sıklıkla cinsel yolla bulaşabildiğini bilenlerin oranı %53,3 (n=60) idi. Hastalardan %26,4’ü (n=66) vajinal sürüntü testi yaptırdığını, %1,2’si (n=3) testinin pozitif çıktığını ifade etti. HPV enfeksiyonu ile genital kanser arasında bir ilişki olduğunu bildiğini ifade edenlerin oranı ise %29,2 (n=73) idi. Çalışmamızda, HPV enfeksiyonunun HPV aşısıyla önlenebileceğini bildiklerini belirtenlerin oranı %27,6 (n=69) iken, HPV aşısı yaptırmış olanların oranı %1,2 (n=3) idi. Katılımcıların %48,8’i (n=122) HPV aşısı yaptırmak isterken, çocuğuna HPV aşısı yaptırmak isteyenlerin oranı %70,4 (n=176) idi. Hastalara şu ana kadar aşı yaptırmama sebepleri sorulunca; en çok “aşı hakkında yeterince bilgi sahibi olmamam” ve “aşının devlet tarafından ücretsiz karşılanmıyor olması” yanıtları alındı.

SONUÇ: Bu çalışma ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan üreme çağındaki kadınların HPV enfeksiyonu, HPV ile ilişkili diğer hastalıklar ve HPV aşısı hakkında bilgi ve farkındalıklarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Üreme sağlığı hizmetleri kapsamında, yapılacak toplumsal bilgilendirme çalışmalarının kadınların bilgi ve farkındalıklarını artıracağını düşünmekteyiz.

Aşı, Human Papilloma Virus, Serviks Kanseri, Aile Sağlığı Merkezi