Van Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Sunmuş Olduğu Hizmetlerin Değerlendirilmesi: İpekyolu ve Gevaş İlçe Büyükşehir Belediyeleri Örneği


VAN M. H., YILMAZ V.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.97-107, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.97-107
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The success of now a days municipalities is measured by the quality of the services they offer in the local are a and the level of satisfaction of the local people in the services provided. However, local people may not be satisfied with the services provided by so memunicipalities, while local people may be satisfied with the services provided by some municipalities.In this study, it is aimed to measure the service satisfaction of the citizens living in Ipekyolu and Gevaş Metropolitan district municipalities, which are among the Metropolitan districts municipalities of Van. In this direction, a survey was conducted to evaluate the satisfaction of local people 1iving in İpekyolu and Gevaş Metropolitan district municipalities. The survey was conducted with 499 people residing in Ipekyolu Metropolitan district Municipality and 445 people residing in Gevaş Metropolitan district Municipality. The data collected as a result of the survey was analyzed comparatively between two Metropolitan municipalities using SPSS 22 package program. Inaddition, evaluations and interpretations were made After the data obtained and suggestions were made

Günümüz belediyelerinin başarısı, yerelde sundukları hizmetlerin kalitesi ve sunulan hizmetteki yerel halkın memnuniyet düzeyi ile ölçülebilmektedir. Ancak, kimi belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlerden yerel halk memnun olurken kimi belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlerden ise yerel halk memnun olmayabilmektedir. Bu çalışmada, Van büyükşehir ilçe belediyeleri arasında yer alan İpekyolu ve Gevaş büyükşehir ilçe belediyesinde yaşayan vatandaşların belediyeden almış oldukları hizmet memnuniyetlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda İpekyolu ve Gevaş büyükşehir ilçe belediyesinde yaşayan yerel halkın belediyeden almış oldukları hizmetlerdeki memnuniyetlerini değerlendirmek üzere anket çalışması yapılmıştır. İlgili anket çalışması İpekyolu büyükşehir ilçe belediyesinde ikamet eden 499 kişi, Gevaş büyükşehir ilçe belediyesinde ikamet eden 445 kişi ile yapılmıştır. Yapılan anket çalışması sonucunda toplanan veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak iki büyükşehir ilçe belediyesi karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş, elde edilen veriler sonrası değerlendirme ve yorumlamalar yapılarak önerilerde bulunulmuştur.