Türkçe Ders Kitaplarında Yer Verilen Metin Türleri


Creative Commons License

Kardaş M. N., Çetinkaya V.

in: Türkçe Eğitiminde Yeni Yönelimler, İlhan Erdem,Sedat Erol, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.245-267, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Eğiten Kitap
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.245-267
  • Editors: İlhan Erdem,Sedat Erol, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Değişim, dönüşüm ve gelişimin çok hızlı yaşandığı bilgi çağında bireylerin

ilgi, istek ve ihtiyaçlarının çok hızlı bir şekilde farklılaştığı ve öğrenme ortamlarına

yönelik beklentilerin de değiştiği görülmektedir. Bu bakımdan “öğrenci

merkezli eğitim” anlayışının hâkim olduğu öğrenme süreçlerinde yeni yaklaşımların

takip edilmesi, farklı yöntem ve tekniklerle etkinliklerin gerçekleştirilmesi

kaçınılmaz bir durumdur.

Türkçe eğitimi alanında güncel olan ve geleceğe ışık tutan konuları çok boyutlu

bir bakış açısıyla ele almayı amaçlayan kitabımız 14 bölümden oluşmaktadır:

“Dil Eğitiminde Postmodern Eğilimler”, “Dil Becerileri Öğretiminde Dijital

Çağ Eğilimleri”, “Türkçe Öğretiminde Kuantum Öğrenme”, “Web 2.0 Araçlarının

Türkçe Eğitiminde Kullanımı”, “Türkçe Öğretiminde Dijital Hikâye Anlatımı”,

“Türkçe Öğretiminde Karikatür Okuryazarlığı”, “Sosyal Medya Okuryazarlığı”,

“Uzaktan Eğitim Sürecinde Türkçe Öğretiminde Okuma Tiyatrosu Tekniğinin

Kullanılması”, “Nesnelerden Yola Çıkarak Dramayla Öykü Oluşturma”, “Derlem

Temelli Söz Varlığı ve Kelime Öğretimi”, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde

Metin Uyarlama”, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Oyun Temelli

Konuşma Kulübü Etkinlikleri”, “Türkçe Ders Kitaplarında Yer Verilen Metin Türleri”

ve “Türkçe Ders Kitapları için Karma Metin Önerisi ve Metin Örnekleri”.

Kitapta ele alınan konular incelendiğinde özellikle yaşanılan dijital çağın

öğrenme ortamlarına entegrasyonuyla beraber ortaya çıkan teknoloji kökenli

yeni başlıkların varlığı göze çarpmaktadır. Bununla birlikte etkili yazılı ve sözlü

iletişim, sosyal ve kültürel becerilerin gelişimi, yaratıcılık, yenilenme ve iş birliğine

dayalı yaklaşım, yöntem, teknik ve etkinliklerin ele alındığı görülmektedir.

Bu bağlamda hazırlanan kitap aracılığıyla Türkçe eğitiminde 21. yüzyıl

becerilerinin geliştirilmesine yönelik yeni bakış açılarının okuyuculara sunulacağı

ve alana katkı sağlanacağı düşünülmektedir…