Turizm Sektöründe Sağlık Pazarlaması


Creative Commons License

Çelik Z., Aydın İ.

in: Turizm Sektöründe Pazarlama Paradigmaları, ÖZDEMİR OSMAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.5-19, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.5-19
  • Editors: ÖZDEMİR OSMAN, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Sağlık turizmi sektörü, gelecekte tamamen akıllı bir sektör olma yolunda büyük bir dönüşüm içindedir. Sağlık turizmi sektörü, akıllı sağlık turizmi sektörü olma sürecinde, sağlık alanında önemli yenilikler ve iyileştirmeleri beraberinden getirmiş ve dünya çapında önemli bir ivme kazanmıştır. Bunda Sanayi 4.0 devrinin sağlık alanındaki bir çıktısı olarak Sağlık 4.0 devri faktörünün önemli bir etkisi vardır. Günümüz Sağlık 4.0 devrinde hızla artan teknolojik ilerlemelerle birlikte sağlık turizmi sektörü akıllı sektöre dönüşmüştür. Akıllı sağlık turizmi sektörü, ülke ekonomilerine gelir sağlayan, rekabetçi gücü yüksek ve alt sektörler itibari ile çok yönlü modern bir hizmet sektörüdür. Turizmde akıllı sağlık hizmetlerinin kendilerine has karakteristik yapıları nedeniyle hizmet pazarlaması karması unsurları faaliyetlerinin yürütülmesi geçmişle kıyaslandığında daha da önemli bir hâl almıştır. Akıllı sağlık turizminde hizmet pazarlaması karması unsurları faaliyetleri, geleneksel yöntemlerle değil daha çok dijital yöntemlerle yapılmaktadır. Kitabın bu bölümünde, turizm sektöründe sağlık hizmetleri pazarlaması konusu ele alınmaktadır. Bu konu bağlamında, kitabın bu bölümünün amacı, bir kavram ve bir sektör olarak sağlık turizmine, akıllı sağlık turizmine ve sağlık hizmetleri pazarlamasına açıklık getirip akıllı sağlık turizminde sağlık hizmetleri pazarlaması konusuna dikkat çekmektir.