CORPORATE GOVERNANCE AWARENESS IN SMES: THE CASE OF VAN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE


Öztürkçü Akçay A.

Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, vol.5, no.1, pp.98-119, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.38004/sobad.1098242
  • Journal Name: Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.98-119
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Sürekli değişen ve artan bir rekabet ortamında KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için hem gelişen ekonomik koşullara hem de teknolojik koşullara ayak uydurmaları gerekmektedir. Değişen ve artan bu rekabet ortamında kurumsal yönetim kavramı, son yıllarda üzerinde tartışılan ve bütün dünyada uygulanmaya çalışılan önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. KOBİ’lerin geleceğe yönelik endişe ve belirsizliklerinin giderilmesi, kendi yapılarından veya dış faktörlerden kaynaklanan sorunların çözümü için kurumsal yönetim anlayışının KOBİ’lerde yerleşmesi önerilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, kurumsal yönetim anlayışının temel ilkeleri olan Adillik, Sorumluluk, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik çerçevesinde Van İli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin kurumsal yönetim anlayışına ilişkin algılarını incelemektir. Ayrıca işletmelerin hukuki yapısı, işletme yöneticilerinin eğitim düzeyi, işletmelerde çalışan personel sayısı ve yöneticilerin iş tecrübelerinin bu anlayış ile ilişkisini araştırmaktır. Tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak ulaşılan 91 KOBİ’ye yüz yüze anket uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada güvenilirlik analizi, frekans analizleri ve Kruskal Wallis-H testinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ankete katılan işletmelerin büyük bir çoğunluğunun limited şirket olduğu ve bu işletmelerin kurumsal yönetim algılarının hukuki yapılarına, işletme yöneticisinin iş tecrübesine, eğitim durumuna ve çalıştırılan personel sayısına göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.