Van ekolojik koşullarında yüksek verimli kışlık mercimek çeşitlerinin ve tane verimi ile verim öğeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi üzerine bir araştırma


Creative Commons License

Bildirici N. , ÇİFTÇİ V.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.67-72, 2001 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2001
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.67-72

Abstract

This work was conducted to investigate as winter crop of 9 varieties (Kışlık Kırmızı-51,Yerli Kırmızı, Fırat-87, Flip86-35L, ILL-468, Flip86-29L, Flip90-26L, Flip89-30L and ILL-1930) in Van ecological conditions. The study was conducted out at Yuzuncu Yıl University, Agriculture Faculty experimental area in 1994-1995, 1995-1996. The end of two years the highest grainyield was obtained from Flip86-29L line as 135.3 kg/da. The lowest grain yield was obtained from Flip86-35L line as 87.0 kg/da. Fırat-87 cultivar and Flip86-29L, Flip90-26L and Flip89-30L lines can be expected to be used in Van ecological conditions. Significant and positive correlation were found between grain yield and plant height (r= 0.338**), number of pods per plant (r=0.419**), number of seeds per plant (r=0.239*) and seed yield per plant (r=0.301*), however significant and negative correlation was found between grain yield and number of seeds per pod (r= -0.322**).

 

Van koşullarında mercimeğin kışlık olarak yetiştirilebilirle imkanlarının araştırıldığı denemede, 3 standart (Kışlık Kırmlzı-51,Yerli Kırmızı ve Fırat-87) çeşit ve 6 İCARDA kökenli hat (Flip86-35L, ILL-468, Flip86-29L, Flip90-26L, Flip89-30L ve ILL-1930) olmak üzere 9 mercimek hat ve çeşidi kullanılmıştır. Deneme, 1994-1995 ve 1995-1996 Yıllarında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme arazisinde yürütülmüştür. İki yıl sonunda en yüksek tane verimi 135.3 kg/da'la Flip86-29L hattından elde edilmiştir. En düşük tane verimi ise 87.0 kg/da'.la Flip86-35Lhattından elde edilmiştir. Flip86-29L, Flip90-26L, Fırat-87 veFlip89-30L çeşit ve hatları bölge için umitvar olarak gözükmektedir. Tane verimi ile bitki boyu (r 0.338**), bitkide bakla sayısı (r0.419**), bitkide tane sayısı (r0.239*) ve bitkide tane verimi (r0.301 *) arasında olumlu ve önemli, baklada tane sayısı ile tane verimi arasında önemli ancak olumsuz (r - 0.322**) ilişkiler tespit edilmiştir.