GENÇ MİLLİ VE TOHM TAKIMI KADIN YÜZÜCÜLERİN SERBEST TEKNİK YÜZME PERFORMANSLARININ SUALTI ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

BILDIRCIN Ç., KORKMAZ ERYILMAZ S., Özdemir Ç., KILCI A., ÖZDEMİR H., ASKERİ N., ...More

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.28, no.2, pp.91-102, 2017 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.91-102
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT
The aim of the present study is to compare swimming stroke characteristics of young national Olympic swimmers and swimmers from Olympic Preparation Centers of Turkey in Adana (TOPC) by using underwater video record system. Anthropometric and skinfold thicknesses of the swimmer were measured. Percentage of body fat and muscle, body mass index calculated. 50m front crawl swimming performance was recorded with Cukurova University (CU) Underwater Moving Camera System. Statistical analysis procedures were carried out by using SPSS-V21 software with Independent Samples t-Test and Mann Whittney-u test. Significant level was accepted as p<0,05. Time, velocity, stroke count (KD), stroke rate (KS), stroke length (KU), stroke frequency (KF), stroke index (Kİ) parameters were calculated by using CU Underwater Analyze Software. There was no significant differences between swimmers’ age, length, body mass index, body fat percentage, ectomorph, endomorph, hand and foot length data (p>0,05). Body mass, mesomorph, muscle and bone percentage of national swimmers were found a significantly higher than TOHM swimmers (p<0,05). Time, average velocity, KS and Kİ data’s of the national team were found significantly better than TOHM team swimmers (p<0,05). There were any significant differences found on KD, KU and KF data of two group (p>0,05). Correlation analysis showed that 50meter swimming performance is related to both KS and Kİ for the national swimmers (p<0,05). The results of our study show that defining the data expressing female swimmers’ stroke characteristics and analysis it has great importance to improve swimming performance. We posit that developing stroke length and consequently stroke index variables is essential to achieve elite-level performance improvement in the long term.
Key Words
Swimming, Stroke rate, Stroke index, Underwater analyze.

Genç Milli Yüzme Takımından ve Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Projesi kapsamındaki Adana Yüzme takımından yüzücülerin sualtı görüntüleme sistemi ile teknik analizlerinin yapılması ve kulaç karakteristikleri incelenerek verilerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Milli takımdan 8 ve TOHM takımından 8 olmak üzere toplamda 16 yarışmacı genç kadın yüzücü çalışmamıza katılmıştır. Antropometrik ve derialtı yağ ölçümleri yapılarak kas ve yağ oranları ile beden kütle indeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. 50 metre serbest teknik yüzme performansları ÇÜ Sualtı Hareketli Kamera Sistemi ile kaydedilmiştir. Anlamlılık düzeyleri p<0,05 olarak belirlenmiştir. Süre, hız, kol devri (KD), kulaç sıklığı (KS), kulaç uzunluğu (KU), kulaç frekansı (KF) ve kulaç indeksi (Kİ) verileri, ÇÜ Sualtı Analiz Programı ile hesaplanmıştır. İstatistiksel analiz SPSS-V21 programında, Independent Samples t-Test ve Mann Whittney-u testleri kullanılarak yapılmıştır. Yüzücülerin yaş, boy, beden kütle indeksi, yüzde yağ oranları, ektomorfik ve endomorfik yapı, el ve ayak uzunluğuna ait verileri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>0,05). Milli yüzücülerin vücut ağırlıkları, mezomorfik yapıları, yüzde kas ve yüzde kemik oranlarının TOHM yüzücülerine göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Milli yüzücülerin süre, ortalama hız, KS ve Kİ değerlerinin TOHM takımı yüzücülerine göre daha iyi olduğu belirlenmiştir (p<0,05). KD, KU, KF değerleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0,05). Milli yüzücülerin 50 metre yüzme dereceleri ile KS, Kİ ve yüzde kas verileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmişken, TOHM takımında bu ilişkiye rastlanmamıştır (p>0,05). Çalışmamızın sonuçlarına göre; kadın yüzücülerin kulaç karakteristiğini ifade eden verilerin tanımlanması ve incelenmesi performansın geliştirilmesi noktasında büyük önem
2
taşımaktadır. Uzun dönemde performansın elit seviyeye taşınmasının, yüzücülerin KU ve buna bağlı olarak Kİ değişkenlerinin geliştirilmesiyle mümkün olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler
Yüzme, Kulaç sıklığı, Kulaç indeksi, Sualtı analiz.