ENDOFİT BAKTERİLER ve ARBUSKÜLER MİKORHİZAL FUNGUSLARIN HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKE HASTALIĞINA KARŞI KULLANIMI


Çelik Y., Akköprü A.

BALKAN SUMMIT 5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS, Edirne, Turkey, 13 - 14 November 2021, pp.16

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Endofit bakteriler (EB) bitkilere herhangi bir zarar vermeyeden bitkilerin içsel dokularından buluna bilen PGPR dır. Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) Bitki kökleri ortaklaşa yaşamları sonucu bitki gelişimine ve sağlığına katkı sağlayan funguslardır. Bu çalışmanın amacı EB, AMF ve bunların kombinasyonları ile Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Psl)’ın sebep olduğu Hıyar Köşeli Yaprak Leke Hastalığına, bitki biyokütlesine, klorofil ve fosfor içeriklerine etkileri araştırılmıştır. Ayrıca EB uygulamalarının mikorizal kök kolonizasyon üzerine etkileri iklim odası çalışmaları ile belirenmiştir. Endofit bakteriler; Ochrobactrum sp. CB36/1, Pantoea agglomerans CC37/2, Bacillus thuringiensis  CA41/1, Pseudomonas fluorescens  CC44 ile kaplanan “Gordion F1” hıyar tohumları AMF Glomus intraradices ve Gigaspora margarita inokule edilerek hazırlanan perlit yetiştirme ortamına ekilmiştir. Psl dört haftalık fidelere pulverize edilerek uygulanmıştır.  Hastalık şiddeti Psl uygulamasından 14 gün sonar 0-6 skalasıyla değerilerek deneme sonlandırılmıştır. EB’lerin teksel uygulamaları hastalık şiddetini önemli düzeyde azaltırken, AMF uygulamalarının herhangi bir etkisi gözlenmemiştir. Her iki mikorizhal fungus türü ile Pseudomonas fluorescens CC44 ve Glomus intraradices ile Pantoea agglomerans CC37/2 konbinasyonları hastalık şiddetini baskılamada etkili olmuşlardır. Bununla birlikte Pantoea agglomerans CC37/2 izolatı Glomus mosse’nin kök kolonizasyonu artırdığı belirlenmiştir. Bitki gelişimi üzerine EB uygulamalarının olumlu etkilerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç olarak uygun mikorhizal fungus ve endofit bakteri kombinasyonlarının oluşturulması ile bitki gelişimi ve hastalık kontrolüne pozitif katkılar sunulabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas syringae pv. lachrymans, biyolojik mücadele, Hıyar

 

Bu çalışma Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından FYL-2016-5343 No‟lu proje olarak desteklenmiştir.