Üst Orta Hat Diastemasının ve Ortahat Sapmasının Farklı iskeletsel Sınıflamalara Göre Dağılımı


KAZANCI F., ÇINARSOY CİĞERİM S., ÖZTÜRK G.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, 4 - 07 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes