BİTLİS MASALLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR VE YENİ YAKLAŞIMLAR


Eren M.

II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY, ENGINEERING, SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY, Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.301

  • Basıldığı Şehir: Bitlis
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.301

Özet

Masallar, sözlü geleneğin en önemli türleri arasındadır. Halk bilimi türleri arasında farklı kesimlere hitap eden bir türdür masalllar. Çocukların hayal dünyasını besleyen, geleneğin erkek egemen eğlence dünyasının bir parçası olan, aynı zamanda kadın merkezli anlatıcı tipinin en yaygın örnekleri arasında yer alan bir türdür masal. Folklorun bir disiplin olarak ortaya çıkmasından günümüze uzanan zaman boyunca masallar üzerine farklı teorik yaklaşımları esas alan çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de folklor çalışmalarına dönük akademik ilginin yoğunlaşması özellikle 1970'li yıllar ve sonrası dönemde gerçekleşmiştir. Bu bildiri de derin bir tarihsel geçmişe, canlı bir kültür ve sözlü geleneğe sahip Bitlis'in masal geleneğini derleme ve incelemeye dönük yapılmış çalışmalar değerlendirilecektir. Konuyla ilgili, kitap, tez, makaleler, il yıllıkları, Bitlis ve çevresi kültürünü tanıtıcı mahiyette kitaplarda yer alan çalışmalar değerlendirilecektir. Yapılmış çalışmalar temelde sözlü metin yayını şeklindedir. Bilimsel incelemelerde ise tasnif, motifler, epizotları içeren metin merkezli bir yaklaşımın varlığı tespit edilmektedir. Bitlis ve çevresi sözlü kültürünün, güncel teorik yaklaşımlar eşliğinde değerlendirilmesine yönelik öneriler, yapılması gerekenler de bildiride tartışılacaktır.