İshalli Çocuklarda Cryptosporidium spp. Sıklığının İmmünokromatografik Kaset Test Yöntemi ile Araştırılması


EKİCİ A., HALİDİ A. G., ÜNLÜ A. H., AYDEMİR S., YILMAZ H.

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Turkey, 07 January 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes