Esansiyel Yağların Ruminantlarda Kullanımı


Creative Commons License

Kaçmaz M. S.

14. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Bursa, Turkey, 22 May - 23 June 2021, pp.50

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.50
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET: Esansiyel yağlar, bitkisel kaynaklardan su ve sulu alkol çözeltileri kullanılarak elde edilebilen; uçucu özellikte, oda sıcaklığında sıvı halde ve kolay kristalleşebilen ekstratlardır. Antibiyotiklerin yasaklanması sonucu tıbbi ve aromatik bitkiler alternatif yem katkı maddeleri olarak ön plana çıkmışlardır. Aromatik bitkilerden elde edilen ikincil metabolitler (esansiyel yağlar) ruminantlar üzerinde; rumende UYA üretimini artırarak enerji kaybını azaltması, selüloz ve lignin gibi sindirimi güç besin maddelerinin sindirimini kolaylaştırması, rumen mikrobiyal aktiviteyi uyarması, rumen fermantasyon seyrini ruminant lehine değiştirmesi, rumen gelişimine olumlu etkilerde bulunması, alternatif metan inhibitörler olması (%13-75.6), tat verici ve iştah açıcı bileşikler içermesi, antimikrobiyal, antiviral, antioksidan, sedatif, çeşitli mikroorganizmalara karşı bakterisit, fungusit ve antiparazitik etkiye sahip olmaları, antikanserojen ve immün sistemini geliştirmesi gibi özelliklerinden dolayı bu ürünlerin hayvan beslemede kullanılmalarına imkan vermiştir. Yapılan çalışmalar, rumen fermantasyonunu sınırlayarak olumsuz etki göstermelerinden dolayı rasyona ilave edilen esansiyel yağ miktarının iyi ayarlanması gerektiğini ortaya koymuştur. Rasyonda yem katkı maddesi olarak esansiyel yağların kullanılması sonucu, rumende oluşan amonyak (NH3) şeklinde azot kaybının yaşanması (%2-12), yemdeki enerji ve azottan yararlanmayı artıracağı için hayvan beslemeye yarar sağlayacaktır. Esansiyel yağların ruminant beslemede kullanılması durumunda CO2 ve CH4 gibi sera gazları miktarı azalacağından sera gazı emisyonuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Esansiyel yağların sindirime olan katkılarına bakıldığında gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı açıktır.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel yağlar, yem katkı maddesi, ruminantlar, besleme