Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae)’nin Biyolojsi Üzerine İki Farklı Fasülye Çeşidinin Etkisi


Creative Commons License

Yılmaz M., Polat Akköprü E.

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.163

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The Effect of Two Different Bean Cultivars on Biology of Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae)

In this study, the effects two different bean cultivars (Gina and Romano) on the development, reproduction, and population parameters of black bean aphid, Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae), were investigated under controlled conditions(25 ± 1 °C, 65 ± 5% RH, and a photoperiod of 16:8 (L:D)h). Life table parameters were estimated according to age-stage, two-sex life table method. Total fecundity (f=23.12 nymphs/female) The intrinsic rate of increase (r = 0.228 d-1), the net reproduction rate (R0 = 17.58 offspring), and the finite rate of increase (λ = 1.256 d-1) values were higher on the Gina. Results indicated that the effect of bean cultivars on the biology of A. fabae was determined as significant and it was found that Gina was the most convenient bean cultivar in terms of the life cycle of A. fabae. For an ecological and economic pest control, against aphids use of resistant or less favourable crop cultivars is considered one of the important components of integrated pest management. Therefore, results acquired might be used in pest management program that will be prepared for this aphid.

Keywords: Bean, Aphis fabae, Population parameters, Population projection, Resistant cultivars

Bu çalışmada, baklayaprakbiti Aphis fabae'nin Scopoli (Hemiptera: Aphididae) gelişme, üreme ve popülasyon parametreleri üzerine, iki farklı fasulye çeşidinin (Gina ve Romano) etkileri kontrollü koşullarda (25 ± 1 °C, 65± %5 RH ve 16:8 (L:D) h fotoperiyodu,) araştırılmıştır. Yaşam tablosu parametreleri, yaş ve döneme bağlı, iki eşeyli yaşam çizelgesi yöntemine göre tahmin edilmiştir. Toplam doğurganlık (f=23.12 nimf/dişi), kalıtsal üreme yeteneği (r = 0.228 gün-1), net üreme gücü (R0 = 17.58 yavru) ve üreme gücü sınırı (λ = 1.256 gün-1) değerlerinin Gina çeşidinde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, fasulye çeşitlerinin A. fabae biyolojisi üzerindeki etkisinin, önemli olduğunu göstermiş ve A. fabae'nin yaşam döngüsü açısından en uygun fasulye çeşidinin Gina olduğu tespit edilmiştir. Ekolojik ve ekonomik bir zararlı kontrolü için, yaprak bitlerine karşı dayanıklı veya daha az hassas ürün çeşitlerinin kullanılması, entegre zararlı yönetiminin önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar, yaprak biti için hazırlanacak olan zararlı yönetim programında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Fasülye, Aphis fabae, Popülasyon parametreleri, Popülasyon projeksiyonu, Dayanıklı çeşit