INVESTIGATION OF ANTITUMOR EFFICACY OF URTICA DIOICA IN DIETHYLNITROSAMINE-INDUCED HEPATOCELLULAR CARCINOGENESIS PROCESS IN


Creative Commons License

Keleş Ö. F., Huyut Z., Yener Z.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES, Sivas, Turkey, 18 - 19 July 2022, pp.26

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.26
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

A large part of the primary malignant tumors of the liver is hepatocellular carcinoma. Diethylnitrosamine (DEN) constitutes a large part of genetically effective chemical carcinogens. It is known that stinging nettle, which is widely used in alternative medicine today, has many medicinal properties. In the present study, the antitumor activity of Urtica dioica was investigated in the process of hepatocellular carcinogenesis induced by diethylnitrosamine in rats. UDS group rats were given 1 ml of UDS extract (0.5 ml ether oil extract and 0.5 ml ethanol extract) orogastrically daily for 16 weeks. DEN group were given 200 mg/kg DEN once intraperitoneally. DEN+UDSE-1 group were given 200 mg/kg DEN once intraperitoneally and 1 ml of UDS ethanol extract orogastrically daily for 16 weeks. DEN+UDSE-2 group were given 200 mg/kg DEN once intraperitoneally and 1 ml of UDS ether oil extract orogastrically daily for 16 weeks. Biochemically; antitumor activity was evaluated by investigating TOS, MDA, SOD, GSH-Px, CAT, TAS, AST, ALT, LDH, CA 15-3, CA 19-9 and CA 125-II activity/levels. Pathologically, in the DEN group, there was a fine granular appearance on the surface of the livers. Histopathologically, the dysplasias in the form of large and small cell changes were commonly observed in hepatocytes. Additionally, bile duct hyperplasia, inflammatory cell infiltrations, fibrosis and cholestasis were seen in the liver parenchyma. In the groups receiving UDSE with DEN, dysplastic large cell changes, cystic degenative hepatocytes and fibrosis were not observed, however the other pathological changes were at mild levels. According to these results, in the process of hepatocellular carcinogenesis induced by diethylnitrosamine, it was concluded that UDS extract has a very significant antitumor activity by preventing tissue damage due to its strong antioxidant capacity.

Karaciğerin primer malign tümörlerinin çok büyük bir kısmını hepatosellüler karsinom oluşturmaktadır. Dietilnitrozamin (DEN), genetik etkili kimyasal kansorejenlerin büyük bir kısmını teşkil etmektedir. Günümüzde alternatif tıpta yaygın bir şekilde kullanılan ısırgan otunun birçok medikal özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, ratlarda deneysel olarak DEN ile indüklenen hepatosellüler karsinogenezis sürecinde Urtica dioica tohumu ekstraktının (UDTE) antitümör etkinliği araştırılmıştır. UDTE grubu; her bir rat günlük olarak orogastrik 1 ml UDTE (0,5 ml eter yağ ekstresi ve 0,5 ml etanol ekstresi), DEN grubu; 200 mg DEN/kg/rat, DEN+UDTE-1 grubu; 200 mg DEN/kg/rat + her bir rat günlük olarak orogastrik 1 ml UDTE (etanol ekstresi), DEN+UDTE-2 grubu; 200 mg DEN/kg/rat DEN+her bir rat günlük olarak orogastrik 1 ml UDTE (eter yağ ekstresi) aldı. Biyokimyasal olarak TOS, MDA, SOD, GSH-Px, CAT, TAS, AST, ALT, LDH, CA 15-3, CA 19-9 ve CA 125-II aktivite/seviyeleri araştırılarak antitümör aktivitesi değerlendirildi. Patolojik olarak DEN grubunda karaciğerde ince granüler bir görünüm; histopatolojik olarak ise hepatositlerde yaygın olarak büyük ve küçük hücre değişimleri ile karakterize displaziler ile dejenerasyon, safra kanalı hiperplazisi, yangısal hücre infiltrasyonları, fibrozis ve kolestazis gözlendi. DEN+UDTE gruplarında bu morfolojik değişikliklerden büyük hücre değişimlerinin, kistik dejenere hepatositlerin ve fibrozisin oluşmadığı, diğerlerinin ise hafif düzeylerde kaldığı gözlendi. Bu bulgulara göre; DEN ile indüklenen hepatosellüler karsinogenezis sürecinde UDT ekstraktının güçlü antioksidan kapasitesi sayesinde doku hasarını engelleyerek çok belirgin düzeyde antitümör etkinliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır.