Kinetic calculations of the adsorption of crystal violet on sawdust seeds of sour cherry (prunus cerasus) grown in Van Province.


Kul A. R., Kaptanoğlu S., Selçuk A., Elik H., Selçuk N.

5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022), Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2022, pp.792-798

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.792-798
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Adsorption in wastewater treatment is the process of using adsorbent substances that can hold these substances in order to remove certain substances in wastewater. Waste water accumulated in cities should be treated as it is harmful to the environment. In this original study, we aimed to purify the solution by adsorption of the crystal violet solution we prepared on the cherry seed shavings. 3 kg of sour cherry was taken from the market and brought to the research laboratory. The nuclei were removed. It was washed with pure water. Air dried for 48 hours. The mortar was also beaten and sifted through a 250 mesh sieve. Thus, the adsorbent was prepared. Crystal violet solutions of different concentrations were prepared, 1.5 grams of sour cherry seed shavings were added to 500 ml of solution, 5 ml of solution was taken at different time intervals, centrifuged, the amount of dyestuff adsorbed at 590 nm in the UV device was measured in ppm and recorded. It was determined that sour cherry seed shavings adsorbed dyestuff in ppm Crystal Violet solution at a rate of 89.77% at 298 K, 90.049% at 308 K, and 91.77% at 318 K. In the first-order kinetic model, the regression constant values at 20 ppm Crystal Violet concentration were found to be 0.769, 0.845 and 0.726 at 298 K, 308 K, and 318 K, respectively. In the second order kinetic model, the regression constant values at 20 ppm Crystal violet concentration were found to be 1, 1 and 1 at 298 K, 308 K and 318 K, respectively. These results show that sour cherry seed shavings can be used for filtration purposes in wastewater treatment.

Keywords: Cherry Seed, Crystal Violet, Adsorption, Kinetics, Environment.

Atık su arıtımında adsorpsiyon, atık sulardaki belirli maddeleri uzaklaştırmak amacıyla bu maddeleri tutabilecek özellikler gösteren adsorbent maddelerin kullanılması işlemidir. Şehirlerde biriken atık sular çevreye zararlı olduğundan arıtılması gerekir. Yaptığımız bu orijinal çalışmada hazırladığımız kristal viyole çözeltisini vişne çekirdeği talaşı üzerine adsorbsiyon yaparak, çözeltiyi arıtmayı amaçladık.3 kg vişne pazardan alınarak araştırma laboratuvarına getirildi. Çekirdekleri çıkarıldı. Saf su ile yıkandı. 48 saat açık havada kurutuldu. Havan da dövüldü ,250 mesh elekte elendi. Böylece adsorbent hazırlandı. Farklı derişimlerde kristal viyole çözeltileri hazırlanarak, 500 ml çözeltiye 1,5 gram vişne çekirdeği talaşı katılarak ,farklı zaman aralıklarında 5 er ml çözelti alınarak, santrifüjlenerek, UV cihazında 590 nm de adsorplanan boyar madde miktarı ppm olarak ölçüldü ve kayıt edildi.Yapılan deneysel çalışmada 20 ppm Kristal Viyole çözeltisinde 298 K’da %89,77 , 308 K’ da %90,049 , 318 K’da %91,77 oranında Vişne çekirdeği talaşının boyar madde adsorpladığı tesbit edilmiştir. Birinci derece kinetik modelde 20 ppm Kristal Viyole derişimindeki regresyon sabiti değerleri 298 K, 308 Kve 318 K’de sırasıyla 0,769, 0,845 ve 0,726 olarak bulundu. İkinci derece kinetik modelde ise, 20 ppm Kristal viyole derişimindeki regresyon sabiti değerleri: 298 K, 308 K ve 318 K’de sırasıyla 1, 1 ve 1 olarak bulundu.Bu sonuçlar , Vişne çekirdeği talaşının atık suların arıtılmasında, filtrasyon amaçlı kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Vişne Çekirdeği, Kristal Viyole, Adsorpsiyon, Kinetik, Çevre.