Türkiye ve Dünya’da Organik Hayvancılığa Genel Bir Bakış


Creative Commons License

Çelikyürek H., Karakuş K.

I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitliklik Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.130

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bayburt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.130
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In recent years, the activities required for organic productions in the world countries have accelerated. There are 50.9 million hectares of organic agricultural land in the world, including conversion areas. Oceania, with its largest agricultural area, ranks first with a share of 45% (22.8 million hectares). According to the data of 2015, the number of organic agriculture producers is 350.000 in Europe; In the European Union it is 270,000. Italy has the most producers in the EU (52.609 producers); In Europe, Turkey (69,967 producers) is. With this number, Turkey ranks first in the European and European Union countries. Turkey is ranked 9th among European countries (486,069 hectares) in terms of organic farming area. In the years 2014 and 2015, there was a decrease of 11.6% in the number of organic production, 47.6% in the meat collection and 64% in the milk production while an increase of 22.7% in the organic egg production was observed. A 25.2% decrease in the number of farmers producing organic honey and a 25.4% decrease in the number of hives are observed. However, there is a 96.1% increase in total honey production. Although there is a large decrease in the number of animals in organic production in Turkey in the last three years, it has a large share of increase between European countries compared to 2007 and 2015. Turkey has a great potential in organic agriculture. However, if these potentials are not evaluated with the right policies, sustainability in the sector will be very difficult to achieve.

Son yıllarda dünya ülkelerinde organik üretim için gereken faaliyetler hız kazanmıştır. Dünya da dönüşüm alanları dâhil 50.9 milyon hektar organik tarım arazisi bulunmaktadır. En büyük tarım alanına sahip Okyanusya % 45 (22.8 milyon hektar)’lik bir pay ile birinci sırada gelmektedir. 2015 yılı verilerine göre organik tarım yapan üretici sayısı Avrupa’da 350.000; Avrupa Birliği’nde ise 270.000’dir. AB’de en çok üreticiye sahip ülke İtalya (52.609 üretici); Avrupa’da ise Türkiye (69.967 üretici)’dir. Türkiye bu sayı ile Avrupa ve Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci sırada yer almaktadır. Türkiye organik tarım alanı bakımından Avrupa ülkeleri arasında (486.069 hektarlık) 9’uncu sırada yer almaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında organik üretim yapılan hayvan sayısında % 11.6, et toplamında % 47.6 ve süt toplamında % 64 oranında bir azalma olurken, organik yumurta toplamında % 22.7 oranında bir artış gözlenmiştir. Organik bal üretimi yapan çiftçi sayısında % 25.2 ve kovan sayısında % 25.4 oranında bir azalma görülmektedir. Buna karşın toplam bal üretiminde % 96.1’lik bir artış söz konusudur. Türkiye’de son üç yıl içerisinde organik üretimdeki hayvan sayılarında büyük bir azalma olsa da 2007 ile 2015 yılları karşılaştırıldığında Avrupa ülkeleri arasında büyük bir artış payına sahiptir. Türkiye organik tarımda çok büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyel doğru politikalarla değerlendirilmezse sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması çok zor olacaktır.