Determination of the Distortions Occurring in Theentrance Path of the Nemrut Caldera Naturalmonument and the Proposal Landscape Studies


Creative Commons License

Alp Ş. , Yeler O. , Mutlu B.

Turkish Journal of Forest Science, vol.3, no.2, pp.149-158, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.32328/turkjforsci.599165
  • Title of Journal : Turkish Journal of Forest Science
  • Page Numbers: pp.149-158

Abstract

Nemrut Stratovolcano is located on the west coast of Lake Van in Eastern Anatolia. Nemrut Stratovolcano has completed its geological evolution in three main phases: Pre-Caldera Phase, Post-Caldera Phase and Late Phase. In this process, many changes were observed in the area where Caldera is located. It is observed that there have been shifts on the last pyramidal units of Caldera, which is located on the road between Tatvan and Nemrut Caldera. These units, called base spreading products, are located on rhyolitic obsidian and trachies. The unit covers an area of 22 km2 in the eastern parts of the Nemrut Caldera and has an average thickness of 15 m. In this study, the investigations in the area revealed that the pyroclastics were free of cohesion, and the flows and drifts arising from the surface waters. Depending on the thickness of the mass, these flows continue along the surface of the slope towards the deep and threaten the existing road. In this context, it is aimed to determine the deteriorations in the transportation road and to contribute to the fact that this area, which is based on the historical stages, can be a sustainable and permanent natural monument with some landscaping works.

Nemrut Stratovolkanı, Doğu Anadolu bölgesinde Van Gölü’nün batı kıyısında yer almaktadır. Nemrut Stratovolkanı jeolojik evrimini Kaldera Öncesi Evre, Kaldera Sonrası Evre ve Geç Evre olmak üzere üç ana evrede tamamlamıştır. Bu süreçte Kaldera’nın bulunduğu alanda birçok değişiklik gözlenmiştir. Tatvan ile Nemrut Kalderası yolu üzerinde yer alan Kaldera’nın son pirokratik birimleri üzerinde kaymaların meydana geldiği gözlenmektedir. Taban yayılımı ürünleri olarak isimlendirilen bu birimler riyolitik obsidiyen ve trakitlerin üzerine yerleşmiştir. Nemrut Kalderasının doğu kısımlarında yaklaşık 22 km2’lik bir alan kaplayan birim ortalama 15 m kalınlığındadır. Tutturulmamış ve gevşek yapıda olan birim kolay aşınabilen, devrilebilen ve kayabilen özellikler göstermektedir Bu çalışmada, alanda yapılan incelemelerde piroklastiklerin kohezyonsuz olmalarından ve yüzey sularından kaynaklanan akmalar ve kaymalar tespit edilmiştir. Bu akmalar kütlenin kalınlığına bağlı olarak derinlere doğru şev yüzeyi boyunca devam etmekte ve mevcut yolu tehdit etmektedir. Bu kapsamda ulaşım yolunda meydana gelen bozulmalar tespit edilerek öneri bazı peyzaj çalışmaları ile tarihi evrelere dayanan bu alanın sürdürülebilir ve kalıcı bir tabiat anıtı olabilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır