'BLACK ON BLACK RACISM' IN A RAISIN IN THE SUN


Creative Commons License

Ece L. R., Edis Z.

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANGLO-AMERICAN CULTURE AND LITERATURE, Mardin, Turkey, 13 - 15 December 2023, vol.1, no.4795, pp.147-160

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.147-160
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In Lorraine Hansberry's masterpiece, A Raisin in the Sun, we observe the violent behavior of black people against black people in the conflicts between black individuals. Racism can be defined as practices in which white-skinned people are discriminated against with derogatory attitudes that lead to violence, based on skin color, culture, language and religion, thinking that they are superior to black people. However, it is observed that racism occurs in many societies among people with the same values, depending on different factors. Based on this fact, it is not correct to define racism as a phenomenon that occurs only in black and white skin color. In Lorraine Hansberry's work, A Raisin in the Sun, the discrimination observed between family members, the reactions shown to establish authority, and the approaches of black community members towards each other reach a level that can be defined as racism. Racism, which appears in many ways, has gained a different dimension from the practices of blacks towards blacks. We learn many of these racist practices, described as New Racism or Black on Black Racism, from slave narratives, biographies or autobiographies written by Black writers. The racist practices of black people against black people will be tried to be determined in Hansberry's work, which depicts the lifestyle and conflicts of black people. Conflicts between people who have the same race, skin, religion, language, and culture reach the level of racism and even lead to slavery. The most concrete applications of this type of racism took place in Liberia, which was founded by America and England as the first independent country for black people in America who gained their freedom. In the Republic of Liberia, black people who gained freedom in America defined themselves as "American Africans" and continued their slavery practices on “African Africans" to whom they thought themselves superior. The study aims to find out the conflicts that resemble racist behaviors among the black individuals described in A Raising in the Sun, even if it is not at the level of racism in Liberia and point out that racist practices are based on many factors.

    Lorraine Hansberry'nin başyapıtı A Raisin in the Sun’ da siyahi bireyler arasındaki çatışmalarda siyahilerin siyahilere karşı şiddet içeren davranışlarını gözlemliyoruz.Irkçılık, beyaz tenli kişilerin, siyahilerden üstün oldukları düşünülerek, ten rengi, kültür, dil ve din temelinde, şiddete yol açan aşağılayıcı tutumlarla ayrımcılığa tabi tutulduğu uygulamalar olarak tanımlanabilir.Ancak ırkçılığın birçok toplumda aynı değerlere sahip kişiler arasında, farklı faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu gerçekten yola çıkarak ırkçılığı yalnızca siyah beyaz ten renginde ortaya çıkan bir olgu olarak tanımlamak doğru değildir. Lorraine Hansberry'nin A Raisin in the Sun adlı eserinde aile bireyleri arasında görülen ayrımcılık, otorite kurmaya yönelik gösterilen tepkiler ve siyahi topluluk üyelerinin birbirlerine yaklaşımları ırkçılık olarak tanımlanabilecek boyutlara ulaşmaktadır.Pek çok biçimde karşımıza çıkan ırkçılık, siyahların siyahlara yönelik uygulamalarından farklı bir boyut kazanmıştır.Yeni Irkçılık veya Siyahlara Karşı Siyah Irkçılığı olarak tanımlanan bu ırkçı uygulamaların çoğunu, Siyah yazarlar tarafından yazılan köle anlatılarından, biyografilerden veya otobiyografilerden öğreniyoruz.Hansberry'nin siyahilerin yaşam tarzını ve çatışmalarını anlatan eserinde, siyahilerin siyahilere karşı ırkçı uygulamaları tespit edilmeye çalışılacaktır.Aynı ırk, ten, din, dil ve kültüre sahip insanlar arasındaki çatışmalar ırkçılık boyutuna varmakta, hatta köleliğe kadar varabilmektedir. Bu tür ırkçılığın en somut uygulamaları, Amerika'da özgürlüklerine kavuşan siyahilerin ilk bağımsız ülkesi olarak Amerika ve İngiltere tarafından kurulan Liberya'da yaşandı. Liberya Cumhuriyeti'nde Amerika'da özgürlüğe kavuşan siyahiler kendilerini "Amerikalı-Afrikalılar" olarak tanımlamışlar ve kendilerini üstün gördükleri "Afrikalı-Afrikalılar" üzerinde kölelik uygulamalarını sürdürmüşlerdir. Çalışma, A Raising in the Sun'da anlatılan siyahi bireyler arasında, Liberya'daki ırkçılık düzeyinde olmasa bile, ırkçı davranışlara benzeyen çatışmaları ortaya çıkarmayı ve ırkçı uygulamaların birçok faktöre dayandığına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.