Türkiye'de Alternatif ve Nükleer Enerji Kaynakları ile Ekonomik Büyüme İlişkisii'nin Nedensellik Analizi


Torusdağ M. , Arvas M. A.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (ASOS CONGRESS) 2017 Alanya, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1036

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1036

Özet

Ekonomik kalkınmanın temel etkenlerinden biri olan enerji tüketimi, hem üretimde kullanılan önemli bir girdi olması yönüyle hem de ekonomik büyüme için gerekli bir girdi olması açısından önemlidir. Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin olmasının yanısıra üretimde de önemli bir girdi olması yönüyle, enerji üretimi olmayan ülkelerin enerji yönünden dışa bağımlı hale gelmelerine yol açmakta ve bu durumda ülkeler alternatif enerji kaynaklarına yönelmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de alternatif ve nükleer enerji kaynakları ile ekonomik büyüme ilişkisi, 1975-2015 dönemine ait yıllık verileriler kullanılarak, dinamik panel veri analizi yöntemiyle incelenmektedir. Analiz sonucunda, ekonomik büyüme ile alternatif ve nükleer enerji tüketimi arasındaki ilişkinin yönü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Alternatif Enerji, Nedensellik Analizi