THE EXPENDİTURE ANALYSİS FOR THE STUDENTS OF DİCLE UNIVERSITY AND ITS CONTRIBUTION TO THE ECONOMY OF DİYARBAKIR


Creative Commons License

Tösten R., Çemberlitaş İ., Gökoğlan K.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.10, pp.90-114, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was made on 829 students registered in undergraduate and graduate programs at
the Dicle University spring term in 2013 in order to research students’s spending states from different
angles who attending higher education in the city of Diyarbakir and to determine for helping of city’s
economy. A questionnaire consisting of 24 items were performed In order to achieve the purpose of
the study. According to the datas of the study, most of the students of Dicle university choose the
university’s choosing so as to close their homeland ,almost all of the students is from southeastern
Anatolia Region , students usually remain with their parents or renting a house, they see the city of
Diyarbakır as fit to live as financially and so the students recommended university. According to the
results; in 2012 students spend about 550 TL and in 2013 about 650 TL [(550+650)/2=600TL] .In this
case the students of university have been contributed to the city about 16.500.000TL on month and
132.000.000TL in year

Diyarbakır ilinde yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin harcama durumlarını çeşitli
değişkenler açısından incelemek ve şehir ekonomisine katkısını belirlemek amacıyla yapılan bu
çalışma 2013 bahar yarıyılında Dicle Üniversitesi’nde önlisans ve lisans programlarına kayıtlı 829
öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için 24 maddeden oluşan bir
anket formu uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Dicle Üniversitesi öğrencilerinin
büyük çoğunluğu Dicle Üniversitesi’ni memleketlerine yakın gerekçesiyle seçmekte, öğrencilerin
tamamına yakını Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden oluşmakta, ekseriyetle öğrenciler ailelerinin
yanında veya ev kiralayarak kalmakta, Diyarbakır ilini mali açıdan yaşamak için uygun olarak
görmekte ve Dicle Üniversitesini tavsiye etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre; öğrenciler 2012
yılında ortalama 550 TL, ve 2013 yılında 650 TL aylık harcama yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu
durumda 2012-2013 öğretim yılı için ortalama 600TL harcama yapıldığı söylenebilir. Dicle
Üniversitesi 27500 öğrenciyi barındırdığı düşünüldüğünde öğrencilerin aylık şehre olan katkıları
16.500.000, yıllık katkıları (sekiz ay için) 132.000.000TL olduğu söylenebilir