Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ da Yer Alan Video Ders Materyallerinin Motivasyon İlkeleri Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Çardak U., Çok C., Özbey M., Parlak M. S., Günbatar M. S.

The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.395-396

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.395-396
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Motivasyon en geniş anlamıyla bir işi yapmak üzere istekli hale gelerek harekete geçme olarak tanımlanır. Yaşamın her alanında olduğu gibi öğrenme-öğretme süreçlerinde de motivasyonun önemli yeri bulunmaktadır. Öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenenlerin motivasyonu ile ilgili araştırmalar; öğrenme ortamlarında motivasyonu yüksek olan öğrenenlerin zorlu öğrenme durumlarında başarıya ulaştıklarını, öğrenme sürecinden keyif aldıklarını, derin bir öğrenme gerçekleştirdiklerini, kararlı ve yaratıcı olduklarını göstermektedir. Öğrenenlerin motivasyonlarının artırılması ve devam ettirilmesi yüz yüze ortamlarda bile zorlu bir görevken, uzaktan eğitim ortamlarında bu durum daha zor ve karmaşıktır. Türkiye’de Covid-19 salgını sonrası yüz yüze eğitime ara verilerek, eğitim-öğretim süreçlerinin EBA platformu üzerinden devam ettirilmesi kararı sonrası, bu platformda yer alan ders materyallerinin motivasyon ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinin önem kazandığı düşünülmektedir. Bu araştırma ile EBA’da yer alan video ders materyallerinin motivasyon ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu ilkelere uygunluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda EBA 5. sınıf Fen Bilimleri dersi video ders materyalleri araştırmacılar tarafından motivasyon ilkeleri ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve bulgular tartışılarak EBA’nın geliştirilmesi adına çeşitli önerilerde bulunulmuştur.