Hakkâri İli Geleneksel Örgü Eserleri Fotoğraf Sergisi Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Buğrul H.

Art and interpretation (Online), vol.22, no.22, pp.48-57, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 22
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5152/ai.2023.23101
  • Journal Name: Art and interpretation (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.48-57
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ

Hakkâri yöresi dokuma sanatı yanında örgü işlerinde önemli bir yere sahiptir. Yün eldivenler ve çoraplar kış mevsiminde elleri ve ayakları soğuğa karşı koruma işlevine sahip olmalarının yanında üzerlerindeki bezemelerin taşıdığı mesajlar bakımından da dikkat çekicidir. Bu bağlamda, dikkatlerin örgüler üzerindeki motiflerin isim ve anlamına çekilmesi serginin düzenlenmesinin amaçlarından birini teşkil etmiştir. Bir sanatı ve kültürü sadece yaprak sayfalarına sıkıştırdığınızda onları sadece belirli bir çevre ile paylaşmış olursunuz. Diğer yandan onları sergi gibi bir tanıtım vasıtasıyla teşhir ettiğinizde dış dünyaya açmış olursunuz. Böylece farklı profile sahip ve değişik yerlerden gelen ziyaretçilerin yanı sıra yerel, ulusal ve uluslararası basınla ve ticaret erbabı ile bu sanatı dünyanın her tarafına ulaştırmak mümkündür. Bu fotoğraf sergisiyle de Hakkâri yöresi örgü eserlerinden yün çorap, yün eldiven ve keçi kılından örgü teknikleri elde edilen ve reşik olarak adlandırılan ayakkabılarla bağlantılı sanatın ve kültürün daha geniş çevrelere tanıtımı yapılarak yöre halkına ekonomik yönden katkı sağlanması hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hakkâri, örgü, geleneksel, sergi, değerlendirme

ABSTRACT

Hakkâri locality has an important place in knitting works besides weaving art. Woollen gloves and socks have the function of protecting hands and feet against the cold in winter and they are remarkable in terms of the messages they carry. In this context, one of the purposes of organizing the exhibition was to draw attention to the name and meaning of the motifs on the knits. When you compress an art and culture only into leaf pages, you share them only with a certain circle. On the other hand, if you expose them through a promotion, such as an exhibition, you open up to the outside world. In this way, it is possible to convey this art to all parts of the world with local, national, and international press and traders press and traders as well as visitors with different profiles and from different places. This essay aims at contributing to the local people of the Hakkâri locality economically by promoting the art and culture associated with the woollen socks, woollen gloves, and the shoes called reşik, made out of goat hair yarn by means of knitting technique, through an exhibition. Keywords: Hakkâri, knitting, traditional, exhibition, evaluation