Adapazarı-Bolu (Batı Karadeniz) yöresi Geç Paleosen-Eosen sedimanter istifinin kil mineralojisi


BAYHAN E., Şahbaz A., Görmüş S., Yakupoğlu T., Hasdiğen S., SARIKAYA M. A., ...More

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, no.23, pp.145-158, 2001 (SCI-Expanded)