İran Mitolojisi Üzerine Bir Okuma: Sîmîn Dânişver'in Sevuşun Adlı Romanı


GEDİK M.

Şarkiyat Mecmuası, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Şarkiyat Mecmuası
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No