Tarihi Gerçekler Ve Kurgusal Gerçeklik Bağlamında Tarihi Roman


Taştan Z.

TYB AKADEMİ, ss.61-73, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: TYB AKADEMİ
  • Sayfa Sayıları: ss.61-73

Özet

Tarih ve romanın birlikteliği Tanzimat yıllarına kadar uzanır. İlk tarihi romanlar, Ahmet
Midhat ve Namık Kemal tarafından bu yıllarda kaleme alınır. II. Meşrutiyet yıllarında bu ilgi
biraz artmakla birlikte tarihi romana asıl teveccüh Cumhuriyet yıllarına rastlar. Bu ilgiyle
birlikte tarihi romanlar etrafında bazı tartışmalar da görülmeye başlanır. Nizamettin Nazif
tarafından 1928 yılında yayımlanan Kara Davut, bu çerçevede tartışmaları üzerine çeken ilk
romandır.
Tarihi romanlarında "tarihin çarpıtılması" hususunda başlayan tartışmalar bugün de
gündemi meşgul etmeye devam eder. Biz bu bildiride söz konusu tartışmalardan hareketle;
“tarihi gerçek ve kurgusal gerçeklik; aralarındaki ilişki; nasıl örtüştükleri” gibi sorulara cevap
aramaya çalışacağız.