Tarım havzaları üretim ve destekleme modelinin Van Gölü havzasında tarıma dayalı yenilenebilir enerji kaynakları açısından değerlendirilmesi


Ekin Z.

Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2013, ss.371-378

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.371-378

Özet

Tarımsal kökenli yenilenebilir enerjiler içerisinde önemli bir yer oluşturan
biyoyakıtlar; çevre dostu, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimi, kaynak çeşitliliği ve arz
güvenliği için önemli, ısı, güç ve alternatif motor yakıtı olarak kullanıma uygun nitelikte
alternatif yakıtlardır. Teknolojisi ve üretimi günümüzde giderek artan biyoyakıtlar içerisinde biyodizel ve biyoetanolün kullanımı ise dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Bu sayede birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de fosil yakıtlarla birlikte biyodizel ve biyoetanol kullanım
zorunluluğunun getirilmesinin, ülkemizin biyoyakıt ve tarım sektörüne katkı da bulunması
beklenmektedir. Tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması ve
desteklenmesi amacıyla yapılan Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme modelinde Van Gölü tarım havzasını Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Muş, Tunceli ve Van illeri oluşturmaktadır.
Bu araştırmada, Van Gölü tarım havzasında desteklenen ve biyoyakıt hammaddesi olabilecek bitkiler incelenmiş ve biyoyakıt üretimi açısından güçlü ve zayıf yönleri sunulmaya çalışılmıştır.