Habitat Classification of Cilo Glaciers and Their Surroundings


Demir İ., Ünal M.

BITLIS EREN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.11, no.2, pp.46-50, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was carried out for the habitat classification of the Cilo glaciers and their environments, which have significant biological diversity within the borders of Hakkari National Park and are under serious threat especially due to global climate change in Turkey. The study material consists of the data obtained as a result of field studies conducted in 2018-2019. As a result of the studies, 11 habitat types were determined on the area according to habitat types of The European Nature Information System (EUNIS) and observations about these habitats were given. In addition, 4 types of vegetation are determined according to the plant density with satellite images of the area. This research reveals the importance of habitat type determination studies for important nature areas

Bu çalışma, Hakkari Milli Parkı sınırları içerisinde önemli biyolojik çeşitliliğe sahip olan ve özellikle Türkiye'de küresel iklim değişikliği nedeniyle ciddi tehdit altında olan Cilo buzulları ve çevrelerinin habitat sınıflandırması için yapılmıştır. Çalışma materyali 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda elde edilen verilerden oluşmaktadır. Çalışmalar sonucunda Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) habitat tiplerine göre alanda 11 habitat tipi belirlenmiş ve bu habitatlar hakkında gözlemler verilmiştir. Ayrıca bölgeye ait uydu görüntüleri ile bitki yoğunluğuna göre 4 çeşit bitki örtüsü belirlenmiştir. Bu araştırma, önemli doğa alanları için habitat tipi belirleme çalışmalarının önemini ortaya koymaktadır.