Numerical Solutions of the Singularly Perturbed Semilinear Delay Differential Equations


Duru H., Gürbüz B.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.2, pp.330-343, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada sabit gecikme içeren singüler pertürbe özellikli kuasilineer diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri araştırılmıştır. Lineer baz fonksiyonları ve interpolasyon kuadratür kurallarını kullanarak Boglaev-Bakhvalov tipli şebeke üzerinde sonlu fark şeması kurulmuştur. Ayrık maksimum normda hata yaklaşımları elde edilmiştir. Teorik analizi doğrulamak için bir adet nümerik örnek çözülmüştür.