Ön Hekimlik Eğitiminde Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Layık M. E., Korkmaz D.

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 April 2019, pp.139

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.139
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Geri bildirim, günlük hayatta yer alan ve  öğrenme süreci açısından önemli olan bir kavramdır. Basit haliyle geri bildirim, bir davranış hakkında bilgi vermedir. Neyin nasıl yapıldığı üzerine alınan geri bildirim, öğrenme ve gelişmede önemli unsurlardan birisidir. Bir performans ya da davranış hakkında, o performansın ya da davranışın onaylanıp gelişmesini sağlayacak bir harekete öncülük eden geri bildirim sayesinde birey, davranışı hakkında edindiği bilgiyi amacına ulaşmak üzere değiştirebilir ya da gerekli düzenlemeleri yapar. Böylece gerektiği durumlarda farklı yaklaşımlar planlar.

Amaç: Bu çalışmada amaç; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, ön hekimlik döneminde verilen eğitimi, bu eğitimi alan ön hekimler gözüyle değerlendirmek ve ön hekimlerin beklentilerini belirleyerek, ön hekimlik eğitim programının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Yöntem: Çalışmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-18 Eğitim Öğretim yılında ön hekimlik programında eğitim alan 72 hekim adayı dahil edilmiştir. Ankete katılan bireylere; Acil Tıp, Adli Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Halk Sağlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji ve Psikiyatri eğitimlerini değerlendirmeye yönelik oniki sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Anketteki sorulara verilen cevaplar; “Kesinlikle Katılıyorum (5)”, “Katılıyorum (4)”, Kararsızım (3), Katılmıyorum (2) ve Kesinlikle katılmıyorum (1) olmak üzere 5 kategoriden oluşmuştur. Her soru için kategoriler ile eğitim alanları arasındaki ilişkileri belirlemek ve bu ilişkileri kolay anlaşılır şekilde görsel olarak sunmak amacıyla Uyum Analizi yapılmıştır.

Bulgular: Tıp Eğitimi içerisinde önemli yer kaplayan bölümlerden olan Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kardiyoloji eğitimlerine dair olumsuz yönde geri bildirimler alınmıştır. Özellikle, Kadın Hastalıkları ve Doğum eğitimi için verilen cevaplar incelendiğinde; eğitimde öğretilenlerin, ilerideki meslek yaşamlarında kullanılmayacağı yönünde görüş bildirimleri dikkat çekici bulunmuştur. Buna ilaveten Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kardiyoloji eğitimleri ile ilgili olarak, hasta vizitlerinin ve öğretim üyelerinin servis pratik uygulamalarının verimli geçmediği, ayrıca öğretim üyelerinin iyi bir rol-model olamadıkları görülmüştür. Ancak mezun olup pratisyen hekim olduklarında en çok karşılaşacakları; Aile Hekimliği, Acil ve Adli Hekimlik pratiklerinde ise tüm sorularda olumlu geri dönüşler alınmıştır.

Sonuç: Tanımlayıcı istatistikler ve grafiklerden elde edilen sonuçlara göre ön hekim görüşlerinin eğitim programı türüne göre farklı olduğu görülmüştür. Adli Tıp ve Halk sağlığı eğitim programları için ön hekimler çoğunlukla olumlu olurken, Kadın Doğum staj eğitimi sonrası geri bildirimlerin çoğunlukla olumsuz olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Ön hekimlik, geri bildirim, uyum analizi, program değerlendirme