Eğitim paydaşlarının okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına ilişkin görüşleri


Sak R., Şahin Sak İ. T., Öneren Şendil Ç., Taşkın N.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.34, no.1, pp.58-78, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.58-78
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This qualitative study examines the views of 25 preschool teachers, 14 parents and 15 school administrators about compulsory preschool education in Turkey. All 54 participants were affiliated with the same 15 schools, either as employees or because their children were attending them. The data was collected through a semi-structured interview protocol, and analyzed through the word repetition and the cutting and sorting techniques. After data analysis, five main themes emerged. These consisted of (1) views about whether preschool education should be compulsory; (2) views regarding the ages of children for whom such education should be compulsory; and predictions of compulsory education’s likely effects on (3) children; (4) parents; and (5) teachers. Most of the participants (n=50) expressed the belief that preschool education should be compulsory, usually (n=29) from the age of 48 months, though they conceded that it would have some negative as well as positive effects on children, parents and preschool teachers.

Bu nitel çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen, veli ve yöneticilerinin Türkiye’de okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışmaya, çeşitli okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 25 öğretmen, 15 yönetici ve çocukları bu okullara devam eden 14 veli katılmıştır. Verisi yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan ve kelime tekrarı ile kesme-sınıflandırma teknikleri kullanılarak analiz edilen çalışmanın sonunda beş ana temaya ulaşılmıştır. Bunlar, okul öncesi eğitimin (1) zorunlu olup olmaması, (2) zorunlu olma yaşı, (3) zorunlu olmasının çocuklar açısından değerlendirilmesi, (4) zorunlu olmasının aileler açısından değerlendirilmesi ve (5) zorunlu olmasının okul öncesi öğretmenleri açısından değerlendirilmesidir. Çalışmanın bulguları, katılımcıların büyük çoğunluğunun (n=50) okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini, yaklaşık yarısının (n=29) ise zorunlu okul öncesi eğitim yaşının 48 ay olması gerektiğini düşündüklerini göstermiştir. Ayrıca okul öncesi eğitimin zorunlu olmasının, çocuklar, veliler ve okul öncesi öğretmenleri açısından birtakım olumlu ve olumsuz yönleri olacağı, bütün katılımcılar tarafından farklı şekillerde dile getirilmiştir.