Kamu Yönetiminde Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgisi (Van Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği)


VAN M. H., KOÇ N.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, vol.5, no.2, pp.125-135, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kamu yönetiminde temel iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitiminin, çalışanlar açısından ne kadar anlaşıldığı ve dikkate alındığı bilgisini araştırmak amacıyla, Van il Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan idareci, öğretmen, memur ve hizmetli kişiler üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada, 1.420 okul/ kurum 10.126 derslik 15.097 öğretmen 31.2077 öğrencisi bulunan Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü özelinde İSG ile ilgili bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ankete katılan kişilerin %98’i herhangi bir iş kazası geçirmemiş, iş kazası geçiren kişilerin ise genelde düşmeye bağlı iş kazası geçirdiği belirlenmiştir.Ankete katılan kişilerin %58’i temel İSG eğitimi almış ve 12 saatlik eğitimin yeterli olduğu belirtilmiştir.