Investigation of Common Cluster Model in Ornamental Plants Sector


Creative Commons License

Yeler O., Yeler S. T., HOCAGİL M. M., AYDIN A.

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.4, pp.34-40, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it is aimed to improve the corporate structure in the sector and increase the value added of the production with the common cluster model planned in the ornamental plants sector. This is an imperative for the potential productivity coordination of products with exports. With this new model to be unveiled, it is demanded to create a model for other agricultural producers such as ornamental plants sector in our country. With the current conditions and business management strategies of the sector, the need to create innovations in the development process is observed. It is suggested to make a new innovation together with strategic alliance and cluster. With this change, it is aimed to provide management, coordination integrity in the sector and bringing production to the world competition level so that exports can be realized with different products. Thus, it is aimed to increase the awareness of the sector, which plays an increasingly important role in trade, and the support for social development together with production

Bu çalışmada, süs bitkileri sektöründe oluşturulması planlanan ortak kümelenme modeli ile sektörel olarak kurumsal yapının iyileştirilmesi ve üretimin katma değerinin artırılması hedeflenmektedir. İhracat ile birlikte ürünlerin potansiyel verimlilik koordinasyonunu sağlamak için bu bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaya konulacak bu yeni model ile ülkemizde süs bitkileri sektörü gibi tarıma alternatif diğer üreticilere de örnek bir model oluşturulması istenmektedir. Sektörün bugün içinde bulunduğu şartlar ve işletme yönetimi stratejileri ile gelişim sürecinde yenilikler yaratılması gerektiği ihtiyacı gözlenmektedir. Stratejik birliktelik ve kümelenme ile beraber yeni bir inovasyon yapılması önerilmektedir. Bu değişim ile beraber oluşturulacak model ile sektörde yönetim, koordinasyon bütünlüğü ve üretimi dünya rekabet seviyesine getirerek ihracatın farklı ürünlerle gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece ticaret içinde gittikçe önemli bir rol alan sektörün farkındalığının ve üretim ile beraber sosyal kalkınmaya olan desteğinin artırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.