Uluslararası Bir Proje Olarak Türkiye-İran-Pakistan Demiryolunun Açılması Opening of Turkey-Iran-Pakistan Railway as an International Project


Creative Commons License

Kardaş A.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.17, no.17, pp.197-223, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A railway policy, which was based upon facts of the country and was
determined according to national needs, such as the development and the
defense of the country, was followed in the Republican Period. Reaching
the borders has been the basis of this policy.
After World War II, European countries, particularly Britain, explored new
possibilities after the endangerment of sea routes leading to India and Asia
due to the crisis of the Suez Canal and the importance of Turkey-Iran-
Pakistan railway to do held had increased. The Baghdad Pact (CENTO),
which was established at such an environment, was seen the line between
member countries as part of the attempt to establish security and defense
cooperation.
Same way, particularly in the USA, UK, France, Afghanistan and China
had provided the project to gain an international character by givingsupport to it. By means of ferryboats over Lake Van, transportation of
trains to Van have occurred and with this connection, Iranian railways had
got a point of exit to Europe, the Mediterranean, the Black Sea via Turkish
railways. Then links between Iran-Afghanistan-Pakistan and Iran have
developed and Turkey had become a major transit bridge position on the
Asia-Europe route.
Keywords: Railway, Baghdad Pact, Turkey, Iran, Pakistan.

Öz
Cumhuriyet Dönemi’nde ülke gerçeklerine dayalı, ülkenin kalkınması ve
savunulması gibi milli ihtiyaçlara göre tespit edilen bir demiryolu
politikası izlenmişti. Sınırlara ulaşmak, bu politikanın temelini
oluşturmuştu.
II. Dünya Savaşından sonra İngiltere başta olmak üzere Avrupalı ülkeler,
Süveyş Kanalı Bunalımından dolayı Asya ve Hindistan’a giden deniz
yolunun tehlikeye girmesinden sonra yeni imkânlar araştırılmış ve Türkiyeİran-
Pakistan arasında yapılacak demiryolunun önemi artmıştı. Böyle bir
ortamda kurulan Bağdat Paktı (CENTO), bu hattı üye ülkeler arasında
kurmaya çalıştığı güvenlik ve savunma işbirliğinin bir parçası olarak
görmüştü.
Aynı şekilde başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Afganistan ve Çin
bu projeye destek vererek bunun uluslararası bir karakter kazanmasını
sağlamışlardır. Van Gölü üzerinden feribotlar vasıtasıyla trenlerin Van’a
taşınması gerçekleşmiş ve bu bağlantı ile İran demiryolları Türkiye
demiryolları üzerinden Avrupa’ya, Akdeniz’e, Karadeniz’e çıkış
kazanmıştı. Daha sonra İran-Pakistan ve İran-Afganistan bağlantıları
geliştirilmiş ve Türkiye Asya-Avrupa yolu üzerinde büyük transit köprüsü
konumuna gelmişti.
Anahtar Kelimeler: Demiryolu, Bağdat Paktı, Türkiye, İran, Pakistan