VAN ĠLĠNDE ÖZEL SPOR SALONLARINDA SPOR YAPAN BĠREYLERĠN YAġAMKALĠTE DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI


SARĞIN K. , ERİŞ F. , ŞAHİN S. , uzun r.

uluslararası batı asya turizm araştırma kongresi, Çanakkale, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.727-742

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.727-742