Azotlu ve fosforlu gübrelerin yayla-305 buğday çeşidinde azot fosfor ve potasyum içerikleri ile alımlarına etkisi


Bozkurt M. A., Karaçal İ.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.4, pp.165-176, 1996 (Peer-Reviewed Journal)