ANADOLU SAHASI TÜRK MASALLARINDA DUA MOTİFİ


Eren M.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.58, pp.355-375, 2017 (Peer-Reviewed Journal)